Biblioteka Polska w Paryżu

Polska historia i kultura nad brzegiem Sekwany

W samym sercu Paryża, na wyspie św. Ludwika, na brzegu Sekwany mieści się założona w 1838 r. Biblioteka Polska. Jej twórcy, emigranci po powstaniu listopadowym 1830 r., stworzyli tam oazę polskiej kultury i wolnej myśli politycznej, miejsce spotkań i dyskusji. Zgromadzili cenne dzieła literackie, dzieła sztuki i dokumenty oraz pamiątki po wybitnych polskich twórcach. Pierwsze wydanie dzieł Mikołaja Kopernika, pamiątki po Fryderyku Chopinie, rękopisy Adama Mickiewicza – wszystko to dziś oglądać można w Bibliotece, która wbrew nazwie pełni jednocześnie funkcję archiwum i muzeum.

Uczestnicy tzw. Wielkiej Emigracji, skupieni w Towarzystwie Historyczno-Literackim, w tym m. in. książę Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz, Karol Sienkiewicz i Julian Ursyn Niemcewicz, pragnęli stworzyć bibliotekę gromadzącą polskie piśmiennictwo narodowe, namiastkę Biblioteki Narodowej na wychodźstwie zniewolonego narodu, ośrodek intelektualny dla emigrantów oraz archiwum dokumentujące życie Polaków na francuskiej ziemi. Z czasem Biblioteka zaczęła gromadzić także pamiątki narodowe i zbiory artystyczne: obrazy, rzeźby, rysunki, ryciny, fotografie oraz materiały kartograficzne twórców polskich we Francji.

Dla następnych pokoleń emigrantów Biblioteka Polska była przedmiotem dumy i troski, choć nie zawsze mogli dbać o nią należycie. Dla rodaków w kraju, zwłaszcza poddanych rusyfikacji czy germanizacji, a potem pozostających pod wpływem propagandy komunistycznej, stała się mitem – o tyle jednak szczególnym, że prawdziwie istniejącym. W ciągu niemal 200 lat funkcjonowania, metody i organy zarządzające instytucją zmieniały się, a jej często niestabilna sytuacja finansowa wpływała na możliwości dynamicznego funkcjonowania. Niezależnie jednak od położenia, zwłaszcza w trudnych dla polskiej historii okresach, była istotnym pomostem między Polską a Francją.

Do dziś Biblioteka jest ważnym ośrodkiem kultury polskiej we Francji, pełniącym funkcję zarówno biblioteki, ale także – a może przede wszystkim – archiwum i muzeum. Goście zwiedzić mogą Salonik Chopina, w którym zgromadzone są pamiątki po kompozytorze, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi (założone przez jego syna Władysława w 1903 r.) oraz wystawę rzeźb Bolesława Biegasa. Skorzystać mogą także z biblioteki i czytelni, a osoby prowadzące badania naukowe – ze zbiorów archiwalnych. W Bibliotece odbywają się także liczne wydarzenia kulturalne – wystawy czasowe, wykłady, spotkania autorskie, koncerty.

Księgozbiór Biblioteki liczy 200 tysięcy woluminów, w tym około 50 inkunabułów i kilka tysięcy starych druków. W archiwum przechowywane jest 5 tysięcy jednostek rękopisów. W zbiorach jest także 25 tysięcy rysunków i rycin, 15 tysięcy fotografii, prawie 1500 obrazów, 1000 plakatów, 600 medali i monet, 350 rzeźb.

Zobacz wystawę wirtualną Swoi wśród obcych” prezentującą historię i zbiory Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz galerię medali i medalionów ze zbiorów Biblioteki.

 

BIBLIOTEKA POLSKA W PARYŻU:
6,  Quai d’Orléans
75004 PARIS
Tél.  01 55 42 83 83
Fax  :  01 46 33 36 31

www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr
b.skrzypek@bplp.fr

GODZINY OTWARCIA:

muzea, czytelnia: środa-sobota: 14.15-18.00
pracownia zbiorów specjalnych: wtorek-piątek: 9.15-13.00; 14.15-18.00

Tu znajdą Państwo więcej informacji na temat wizyt w Bibliotece