W sprzedaży album o historii i zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu

Album prezentuje najcenniejsze dzieła sztuki, pamiątki i dokumenty oraz historię tego wyjątkowego miejsca

Oferujemy Państwu zakup obszernego, bogato i pięknie ilustrowanego albumu przedstawiającego historię Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu. Publikacja prezentuje kilkaset najcenniejszych obiektów z ich zbiorów: rękopisy, stare druki, książki XIX-wieczne, czasopisma, mapy, obrazy, rzeźby i fotografie.

„Bibliotekę Polską w Paryżu założyli w roku 1838 polscy uchodźcy, którzy po klęsce Powstania Listopadowego znaleźli się we Francji. Popowstaniowi emigranci pragnęli przeciwstawić akcji rusyfikacyjnej w Królestwie Polskim oraz germanizacji w zaborze pruskim polską myśl polityczną oraz polskie formy życia kulturalnego. W tym celu powołali 29 kwietnia 1832 roku Towarzystwo Literackie Polskie. […] Członkami Towarzystwa zostali m.in.: Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, Joachim Lelewel […].

Członkowie Towarzystwa Literackiego: książę Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz, generał Karol Kniaziewicz, Julian Ursyn Niemcewicz i Karol Sienkiewicz byli głównymi inicjatorami założenia w Paryżu Biblioteki Polskiej, która miała pełnić rolę książnicy narodowej”. [ze wstępu]

Towarzystwo Historyczno-Literackie, Biblioteka Polska w Paryżu: zarys historii i prezentacja zbiorów [red. Wiesława Kordaczuk, Elżbieta Kosieradzka, Ewa Rutkowska]; Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu. Paryż: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2014. 340 s.

Cena: 99 zł

Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kontakt@przyjacielebpp.org


W SPRZEDAŻY TAKŻE: album CHOPINIANA ukazujący zachowane przedmioty i dokumenty związane z życiem i twórczością Fryderyka Chopina »


WIĘCEJ: WYSTAWY I PUBLIKACJE O BIBLIOTECE POLSKIEJ »