Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu

Nasza misja, cele i działania

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu jest polską organizacją pozarządową. Jej celem jest wspieranie działań służących zachowaniu  i popularyzacji polskiej spuścizny kulturowej przechowywanej w Bibliotece Polskiej w Paryżu, która administrowana jest przez Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu przy udziale Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu powstało w 2013 roku w Warszawie. Obecnie  liczy kilkunastu członków – przede wszystkim osoby związane z instytucjami kultury, bibliotekami i archiwami.

Podejmując liczne inicjatywy, Towarzystwo przyczynia się do propagowania wiedzy o powstałej w latach 30. XIX wieku paryskiej Bibliotece Polskiej, jej zbiorach i historii. Inicjuje działania służące ochronie zgromadzonych tam cennych dóbr kultury oraz stworzenia możliwości wszechstronnego ich wykorzystania dla potrzeb naukowych i społecznych – w Polsce, we Francji, w Europie i świecie.

Zakładając Towarzystwo Przyjaciół BPP chcieliśmy, by instytucja ta silniej zaistniała w świadomości polskiego i francuskiego społeczeństwa. Usytuowana w samym centrum Paryża, na urokliwej Wyspie Świętego Ludwika, tuż nad Sekwaną, jest miejscem wyjątkowo ważnym dla polskiej historii, a jej cenne zbiory udostępniane są publiczności. Zależy nam, by zarówno Polacy, jak i Francuzi postrzegali je jako aktywne centrum polskiej kultury w Paryżu i licznie je odwiedzali.

– Andrzej Biernat, prezes Towarzystwa

 

 

Władze:

Andrzej Biernat – prezes
Katarzyna Ślaska – wiceprezes
Karolina Kosior – wiceprezes
Klara Jackl
Krzysztof Jackowski

Komisja rewizyjna:

Tomasz Jackowski
Agata Dederko-Jackowska
Milena Wojnarowska