XL Stała Konferencja MAB 2018

W Paryżu odbyła się jubileuszowa sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Kilkudziesięciu reprezentantów ponad dwudziestu polskich instytucji działających zagranicą wzięło udział w jubileuszowej XL sesji plenarnej Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, która w odbyła się w Bibliotece Polskiej w Paryżu dniach 28 sierpnia – 1 września 2018 roku. Konferencja zorganizowana została przez Towarzystwo Historyczno-Literackie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu, a dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tegoroczna edycja konferencji zatytułowana „W drodze do Niepodległości. Ślady działań w archiwach, dokumentach i publicystyce państwowej, lokalnej i polonijnej w krajach zamieszkiwanych przez Polaków” poświęcona była działaniom wychodźstwa polskiego, a także władz krajów, w których znajdowały się skupiska mniejszości polskiej, na rzecz niepodległości państwa polskiego. Zaakcentowany został również rok 1918, z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorom tegorocznej edycji zależało na podkreśleniu roli nie tylko środowisk polonijnych, ale też władz zamieszkiwanych przez nie krajów, w staraniach o odzyskanie przez Polskę państwowości. Celem była wymiana, a następnie upowszechnienie informacji na temat dokumentów, które mogą wzbogacić badania nad wysiłkami Polonii i władz lokalnych, zagranicznych, wspierających polskie działania niepodległościowe przed 1918 rokiem, ale i po 11 listopada 1918 roku.

W sesjach otwartych konferencji udział wzięli delegaci polskich muzeów, archiwów i bibliotek zrzeszonych w MAB, a także zaproszeni goście, w tym reprezentanci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Senatu RP, Archiwum Prezydenta RP, Instytutu POLONIKA, Instytutu Pamięci Narodowej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Muzeum Historii Polski, Biblioteki Narodowej i Muzeum Drugiej Wojny Światowej.

Konferencję otworzył C. Pierre Zalewski, prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Podczas sesji otwartych wygłoszono kilkanaście referatów związanych z tematem konferencji i wysłuchano wystąpień delegatów instytucji państwowych: wicemarszałka Senatu Michała Seweryńskiego, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina, Ambasadora RP we Francji J.E. Tomasza Młynarskiego oraz prezesa IPN Jarosława Szarka i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych  Wojciecha Woźniaka. Pan Janusz Kuligowski, dyrektor Archiwum Prezydenta RP, wręczył reprezentantom polskich instytucji zagranicą dyplomy uznania od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Na zaproszenie Ambasadora Tomasza Młynarskiego uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystym spotkaniu w Ambasadzie RP w Paryżu. Odbyli także wizytę na zamku w Montrésor, miejscowości położonej na południowy zachód od Paryża. Zamek ten, który od połowy XIX wieku znajduje się w polskich rękach, posiada muzeum i bibliotekę zawierające wiele cennych zbiorów związanych z polską historią. Zamek w Montrésor jest jednym z członków założycieli działającej od 1979 roku Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich poza Krajem.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji MAB 2018 prosimy kierować do organizatora: 

WWW.BIBLIOTHEQUE-POLONAISE-PARIS-SHLP.FR

logotypy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

***

Na górze: uczestnicy konferencji na zamku w Montrésor, fot. Piotr Jamski