Ochrona i udostępnianie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu 2020

Zadanie publiczne realizowane w ramach pomocy Polonii i Polakom za granicą ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ochrona i udostępnianie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu w roku 2020 realizuje zadanie publiczne finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące pomocy Polonii i Polakom za granicą. Zadanie „Ochrona, udostępnianie i popularyzacja zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu w celu promowania historii Polski, Polaków i dawnej Polonii francuskiej” polega na wsparciu bieżącego funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Paryżu – najstarszej polskiej placówki emigracyjnej założonej w 1838 roku, prowadzonej i utrzymywanej przez Towarzystwo Historyczno-Literackie wraz z Polską Akademią Umiejętności do dziś. 

Zadanie publiczne polega na zapewnieniu ciągłości prac merytorycznych działu zbiorów artystycznych Biblioteki Polskiej w zakresie opracowywania zbiorów, kwerend, udostępniania i popularyzowania zbiorów w formie wystaw stałych i czasowych, przygotowywania publikacji, jak również prowadzenia współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi. Zadanie polega także na przeprowadzeniu prac porządkowych w registraturze THL i Biblioteki oraz aktualizacji jej księgi inwentarzowej o nowe sygnatury rękopisów.

Podejmowane działania są komplementarne z innymi obszarami aktywności Biblioteki Polskiej w Paryżu wokół jej zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych.

Ze względu na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii Covid-19, wiele z zaplanowanych w programie publicznym Biblioteki na rok 2020 wydarzeń nie odbyło się, a bieżące działania realizowane są z konieczności w mniejszym niż zwykle zakresie. Biblioteka przyjmuje także mniej niż zwykle gości.   

Wydarzenia zorganizowane w ramach zadania publicznego

Od 1 stycznia 2020 roku w ramach zadania, w Bibliotece Polskiej w Paryżu odbyły się następujące wydarzenia:

wystawy czasowe:

  • Romuald Oramus. La cathédrale. Peintures et gravures (15.01-8.02.2020)
  • Ce côté féminin… (21.02-7.03.2020)
  • André Goezu (12.03-11.04.2020)

wykłady i spotkania wokół sztuki:

  • La Pologne, ce rêve peint. Sur l’exposition au Louvre-Lens… (21.01.2020)
  • Vrai…ment. Récit de l’enfance sous la terreur de Guta Tyrangiel Benezra (28.09.2020)
  • Maria Papa Rostkowska – l’artiste et à son oeuvre (6.10.2020)


PROGRAM BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYŻU NA ROK 2020

 

  logo podstawowe NEW_(colored_on_transparent)-kopia

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 


Więcej informacji:
Société Historique et Littéraire Polonaise /
Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d’Orléans
75004 Paris
tel. +33 01 55 42 91 87