Ochrona i udostępnianie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu 2019

Zadanie zrealizowane w ramach programu Senatu RP

Ochrona i udostępnianie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu w roku 2019 realizowało zadanie „Ochrona i udostępnianie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz popularyzacja jej zbiorów i działalności w celu upowszechniania i promowania historii Polski, Polaków oraz osiągnięć kulturalnych i społecznych dawnej Polonii francuskiej”, prowadzone w ramach działań Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Polonii i Polaków za granicą, kierunek „Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego”.

W ramach zadania organizowane były wystawy czasowe, wykłady otwarte, konferencje, udostępniane są wystawy muzealne Biblioteki Polskiej w Paryżu, prowadzone są kwerendy w zbiorach artystycznych Biblioteki, a także współpraca z instytucjami w Polsce, we Francji i innych krajach.

Wystawy czasowe w Bibliotece Polskiej w Paryżu

9-26.01.2019: Gabriella Moussette. Paysages intimes

10.04-18.05.2019: Les propriétaires terriens polonais au XXe siècle

22.05-15.06.2019: Une famille racontée par elle-même

19.06.2019-30.05.2020: Messieurs les dandys polonais de Paris

3-26.07.2019: Elie Nadelman & Helena Rubinstein. Vers la beauté

11.09-12.10.2019: Konstanty Brandel et ses fantasmagories

16.10-16.11.2019: Marian Stroński et Grażyna Gawrońska-Kasse

20.11-7.12.2019: Comics now / Teraz komiks

11-19.12.2019: Alexandre-Ceslas Rzewuski. Entre fêtes et tragédies, une vie hors du commun

Wykłady otwarte z zakresu historii sztuki

5.02.2019: Sculpture – mode d’emploi (Beata Czapska)

5.03.2019: Nadar et l’idée de la Pologne (Roger Greaves)

16.04.2019: Czapski. Le peintre du quotidien (Murielle Gagnebin)

28.05.2019: Les Singer, une fratrie d’écrivains (Michele Tauber)

4.06.219: Quelques aspects de la recherche sur l’histoire de l’art polonais en France (Xavier Deryng) 

17.09.2019: Ce qui n’est pas (ou la très curieuse aventure artistique du Décentrisme) (Bruno Koper, Zbigniew Więckowski) 

5.11.2019: Ladislas Oleszczyński. Le sculpteur de la Grande Émigration dans le Paris romantique (Antoinette le Normand-Romain)

Konferencja L’esprit curieux. Kolekcjonerstwo w Europie

Międzynarodowa konferencja na temat kolekcjonerstwa europejskiego odbyła się w dniach 24-25 października 2019 r. w siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Specjaliści z Polski, Francji i Włoch omawiali problematykę kolekcji widzianej jako paradygmat procesu konstrukcji tożsamości europejskich. Przeczytaj więcej >> 


PROGRAM BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYŻU NA ROK 2019


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Logo du sénat Polonais


Więcej informacji:
Société Historique et Littéraire Polonaise /
Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d’Orléans
75004 Paris
tel. +33 01 55 42 91 87