Rok Romantyzmu Polskiego 2022

W 1822 roku w Wilnie ukazało się drukiem pierwsze wydanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza i data ta jest uznawana za początek romantyzmu w literaturze i kulturze polskiej. Dwusetna rocznica tego wydarzenia została uhonorowana przez Sejm RP ogłoszeniem roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Z tej okazji pragniemy przypomnieć, że Biblioteka Polska w Paryżu, utworzona i rozwijana przez pokolenie Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym, czyli pokolenie romantyków, zgromadziła dużą liczbę książek, rękopisów i różnorodnych pamiątek związanych z epoką romantyzmu i jej najwybitniejszymi twórcami.

Ich dziedzictwo, a zwłaszcza dziedzictwo autora „Ballad i romansów”, w niestandardowym ujęciu, prezentujemy w dwóch wirtualnych wystawach zrealizowanych we współpracy z Towarzystwem Historyczno-Literackim.


Swoi wśród obcych

Bohaterowie wystawy to uczestnicy Wielkiej Emigracji – polscy uchodźcy polityczni, których klęska powstania listopadowego zmusiła do wyjazdu z ojczyzny, ale nie pozbawiła poczucia wolności i potrzeby walki o nią. Aktywnie działające środowisko, które w pierwszej połowie XIX wieku najważniejszym ośrodkiem polskiego życia kulturalnego i myśli politycznej uczyniło Paryż. Historie emigrantów, a zwłaszcza Fryderyka Chopina i Adama Mickiewicza – tę wielką i tę codzienną – opowiadają zbiory Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu.

ZOBACZ WYSTAWĘ >>


Pamiątki rodziny Mickiewiczów

Na wystawie pokazujemy obiekty z kolekcji mickiewiczianów, które w wielu przypadkach na co dzień nie są udostępniane zwiedzającym. W kontekście Roku Romantyzmu Polskiego warto zwrócić uwagę na oprawione w szkło i pozłacaną ramę liście – to zachowana przez Mickiewicza pamiątka po niespełnionej miłości do Maryli Wereszczakówny. Liście pochodzą z alei w Tuhanowiczach, nazywanej później Aleją Mickiewicza – miejsca spotkań zakochanych, z którego wyruszali na przechadzki nad jezioro Świteź. Nieszczęśliwe losy związku zainspirowały mickiewiczowskie „Ballady i Romanse”. Na wystawie znajdziemy także ostatnie pióro poety, jego brzytwy, biżuterię żony Celiny, trzewiki Marii Szymanowskiej, a także pukiel włosów Napoleona.

ZOBACZ WYSTAWĘ >>


Przy okazji nie zapominajmy o drugim wielkim przedstawicielu polskiego romantyzmu – Fryderyku Chopinie. Wiele pamiątek po nim, fortepian z jego epoki oraz odlew dłoni mistrza a także jego maski pośmiertnej są przechowywane Bibliotece Polskiej w Paryżu. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wdzięku opowieścią o najsłynniejszym polskim kompozytorze w ramach wystawy „Swoi wśród obcych – Fryderyk Chopin” oraz do zakupu albumu „Chopiniana”, który prezentuje cenne przedmioty i dokumenty związane z życiem i twórczością kompozytora.

 

Fotografia powyżej: Liście z „Alei Mickiewicza” w Tuhanowiczach, MAM 577/BPP/THL. Fot. Hanna Zaworonko