Wystawa „Wyspa wolności”

Zapraszamy do wypożyczenia wystawy

Tytułowa wyspa wolności to Biblioteka Polska w Paryżu mająca swoją siedzibę na Wyspie św. Ludwika w sercu miasta – oaza niezależnej polskiej kultury i myśli politycznej w XIX i XX wieku. Wystawa Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu prezentuje historię tego wyjątkowego miejsca, sylwetki jej twórców i wizerunki najcenniejszych zbiorów.

Od 1838 roku, przez ponad 150 lat – okres zaborów po dzień dzisiejszy – Biblioteka jest także miejscem spotkań i dyskusji polskich emigrantów, którzy wspólnie stworzyli jej cenny księgozbiór, zgromadzili dokumenty i dzieła sztuki.

Wystawę otwiera wstęp historyczny, w którym objaśniona zostaje rola uczestników tzw. Wielkiej Emigracji, skupionych w Towarzystwie Historyczno-Literackim, w tworzeniu Biblioteki Polskiej w Paryżu. Kolejne plansze prezentują wizerunki jej najcenniejszych zbiorów: rękopiśmiennych, artystycznych, kartograficznych oraz druków. Część z nich dotyczy wybitnych postaci, które silnie związane były z Biblioteką, w tym Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina.

Na wystawie zobaczymy więc rękopisy Mickiewicza oraz portrety wieszcza i jego rodziny, a także pamiątki po Chopinie – autografy muzyczne, jego fotel i pukiel włosów. Z ogromnego zbioru cymeliów bibliotecznych wybrano najcenniejsze, w tym uchwałę o barwach narodowych i akt detronizacji cara Mikołaja I z 1831 r., XVI-wieczne druki z oficyn krakowskich, rękopis Dziadów Adama Mickiewicza, pierwodruki emigracyjnych wydań polskich poetów i pisarzy, pierwsze wydanie De revolutionibus Mikołaja Kopernika, rysunki Norwida, akwarele Kościuszki, obrazy Olgi Boznańskiej i Bolesława Biegasa i wiele innych, bezcennych dla polskiej kultury dzieł.

Wystawa Wyspa wolności miała swoją premierę w siedzibie Senatu RP w 2014 roku. Rok później prezentowana była na Zamku Królewskim w Warszawie, a w otwarciu uczestniczył Prezydent Bronisław Komorowski. Wystawę przygotowało Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu we współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie.

Przeczytaj więcej na temat Biblioteki Polskiej w Paryżu.

 

POKAZY WYSTAWY WYSPA WOLNOŚCI W LATACH 2014–2019

2014: Senat Rzeczypospolitej Polskiej (więcej)

2015: Zamek Królewski w Warszawie (więcej); Uniwersytet Łódzki (więcej)

2017: Muzeum Okręgowe w Sieradzu (więcej); Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego

2018: Muzeum Pana Tadeusza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Ossolineum (więcej); Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, Galeria „Nad Książkami” (więcej, reportaż)

2019: Muzeum w Łęczycy (więcej)

 

DANE TECHNICZNE WYSTAWY:
20 plansz o wymiarach 200 cm x 100 cm bez systemu wystawienniczego

KONTAKT:
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu
kontakt@przyjacielebpp.org

FOT. Prezentacja wystawy Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r., Archiwum Senatu RP